תנוחת יוגה: עמידת ראש

עמידת ראש. תנוחת יוגה עם יתרונות רבות